top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) 

Článek I.


Definice pojmů  

 1. Provozovatel internetové stránky (e-shopu) je Richard Kabzáni - RK Design,IČ: 43 221 335 se sídlem na Obrancov mieru 14, Skalica, Slovensko, zapsaný v živnostenském rejstříku Slovenskej republiky pod číslem 240-16842. 

 2. Prodávajícím je Richard Kabzáni - RK Design,IČ: 43 221 335 se sídlem na Obrancov mieru 14, Skalica, Slovensko, zapsaný v živnostenském rejstříku Slovenskej republiky pod číslem 240-16842.

 3.   Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu je přepravní společnost Slovenský doručovací systém sro. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu www.rkdesign.sk, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci přemětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. 

 4. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

 5. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.

 6. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 


Článek II.  

 

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.  

Článek III.  

 

Objednávka  

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail
  s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.

 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě pro vyřízení
  objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dnů.
   

Článek IV.  

 

Platební podmínky  

 1.   Za zboží a služby v e-shopu lze platit prostřednictvím platební brány FONDY se SSL certifikátem. Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Slovenskej národnej banky / číslo oprávnění FCA UK, č.j. 900705/. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

 2.   Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v Čl. Vl těchto všeobecných obchodních podmínek.  

 3.   Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:  

 • Sleva z ceny za registraci do e-shopu,

 • Slevu na opakovaný nákup,

 • Slevu na základě jednorázového slevového kuponu,

   4.  Poskytované slevy nelze kumulovat.

 

 

Článek V.  

 

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

 2. Je-li zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.

 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem,
  informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod i ostatní
  dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím: 

  • Kurýrní společnosti

  • Osobně na zvoleném provozu v objednávce,

  • Vlastní dopravou prodávajícího

 

 

Článek VI.


Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohované faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

 • Při dopravě Českou poštou s doručením do 5 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 3,50

 • Při dopravě kurýrní společností s doručením do 5 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 8,50

   2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):

 • Při dopravě Českou poštou s doručením do 5 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 5,50

 • Při dopravě kurýrní společností s doručením do 5 pracovních dnů po expedici z našeho skladu -8,50

   4. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

   5. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část
objednávky doručí dodatečné v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

 

Článek VII.


Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím vyřídit až v momentě zaplacení předmětu kupní smlouvy.
   

 

Článek VIII.  

​​

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.  

Článek IX.


Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele  

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení §7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

 2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením.

 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené peníze za zboží/službu včetně nákladů na
  dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3)zákona č. 3. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7
  odst. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z. z.

 7. Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním
  nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastnosti zboží.

   

 

Článek X.


Práva a povinnosti smluvních práv

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

 2. Kupující je povinen: 

  • Převzít objednané zboží,

  • Zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

  • Překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.

   3. Prodávající je povinen: 

 • Dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

 • Spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako
  například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

   

 

Článek XI.  

 

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánem v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.

 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení telefonní číslo, e-mailová adresa..........

 4. Vámi poskytnuté údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

 5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným
  osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

 6. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona čj. 122/2013 Sb.
  o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

  

Článek XII.


Náhrada škody při nepřevzetí zboží  

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku),
  v případě, že kupující objednal zboží, které nesplňoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady, as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i veškeré ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

 3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen zčásti.
   

​​

Článek XIII.  

 

Závěrečná ustanovení  

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly placeny v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky.

 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu .........

 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí
  kupujícím i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavili jeho
  reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má
  ve smyslu § 12 zákona č.. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů
  ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e=&-shopu je Česká obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
    

 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. 40/1964 Sb, Zákona č.j. Zákon č. 250/2007 Sb. 102/2014 Sb., Zákona č. 102/2014 122/2013 Sb., Zákona č.. 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.

 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají
  platnost a účinnost 1.8.2020
   

 

 

V Bratislavě Richard Kabzáni

Payment Methods
bottom of page