top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů

Payment Methods

Co jsou osobní údaje?  

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").  

Co je zpracování osobních údajů?  

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.  

Kdo je správce resp. zpracovatel osobních údajů?  

Jsem Richard Kabzáni - RK Design,IČ: 43 221 335 se sídlem na Obráncov mieru 14, Skalica, Slovensko, zapsaný v živnostenském rejstříku Slovenskej republiky pod číslem 240-16842.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybírám případně další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.  

 

Kontaktní údaje na odpovědnou osobu:

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými dotazy, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 0908410163 nebo e-mailem na kabrichard@gmail.com

Rozsah osobních údajů a účely zpracování.  

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

  • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon a adresu nutně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd., dodání zboží).

  • vedení účetnictví: Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing - zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
    Nejste-li naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě

  • pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu. pro remarketing a zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě
    Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 


Cookies.


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte az které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky můžete procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.  

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.  

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.  

Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám.  

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují.  

 

Jsou to tito zpracovatelé:
Facebook, Google, účetní firma a přepravce.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.  

Poskytnutí osobních údajů mimo EU.  

Jakékoliv zpracování osobních údajů bude provedeno výhradně na území EU. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.  

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.  

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: kabrichard@gmail.com  

 

Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje budete považovat za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.  

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)  

 

Právo na přenosnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.  

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.  

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.  

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte-li pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.  

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články či produktovými informacemi a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, zasíláme Vám e-maily jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě.  

 

 

Mlčenlivost.  

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ao bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.  

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 

bottom of page